Caspar Akcji Europejskich

Inwestuje na rynkach w Polsce, Turcji, Szwajcarii oraz państwach UE.

Więcej: Caspar Akcji EuropejskichCaspar Akcji Polskich

Inwestuje głównie w Polsce.

Więcej: Caspar Akcji Polskich

Strategia Akcyjna
Środkowej i Wschodniej Europy

Koncentruje się na rynkach akcyjnych Środkowej i Wschodniej Europy.

Więcej: SASiWE

Strategia Zrównoważona
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu średniego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: SZSiWE

Strategia Stabilnego Wzrostu
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu małego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: SSWSiWE


Strategia
Akcji Skoncentrowanych

Koncentruje się na mniejszej liczbie starannie wyselekcjonowanych papierów.

Więcej: SAS


Strategia
Akcji Spółek Stefy Euro

Celem inwestycyjnym jest uzyskanie długoterminowej rentowności portfela.

Więcej: SASSE


Strategia Stabilnego Wzrostu
Akcji Skoncentrowanych

Podstawowym kryterium wyboru lokat jest analiza fundamentalna.

Więcej: SMSWAS


Strategia Akcyjna
USA

Koncentruje się na rynkach Stanów Zjednoczonych (USA).

Więcej: MAUSA


Strategia Zrównoważona
Akcji Skoncentrowanych

Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Portfela i pobicie Benchmarku.

Więcej: SMZAS

tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Caspar – Inwestujemy Globalnie

Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych jest jedną z nielicznych polskich firm zarządzających funduszami, która pozwala klientom inwestować swoje pieniądze i czerpać korzyści ze wzrostu giełdowych indeksów na całym świecie.

Inwestujemy Globalnie - globalny charakter inwestycji Caspar TFI to dla Ciebie szereg korzyści

Inwestujemy globalnie, czyli gdzie inwestujemy?

Za pośrednictwem subfunduszy Caspar Parasolowy FIO, nasi klienci mogą inwestować:

Jakie korzyści przynosi inwestowanie za granicą?

Po pierwsze, inwestowanie w różnych częściach świata powoduje, że na Twój zysk pracuje cały świat. Oczywiście, w 2017 roku warszawski parkiet spisał się bardzo dobrze i był według indeksu MSCI World szóstą pod względem wzrostu indeksu najlepszą giełdą na świecie. To bardzo dobry wynik. Ale oznacza on, że było pięć giełd, które wypracowały lepsze wyniki. Nasi klienci na tym skorzystali.

Istotną zaletą inwestowania zagranicą jest również dywersyfikacja. Wynik wypracowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w 2017 roku był najlepszym wynikiem od sześciu lat. A to oznacza, że przez pięć lat inwestorzy, którzy pozostawali wierni warszawskiemu parkietowi albo tracili, albo zarabiali niewiele. Dzięki temu, że nasi klienci od wielu lat wraz z nami inwestują na różnych rynkach – w Europie Zachodniej, Stanach Zjednoczonych i na rynku globalnym – ich inwestycje są bezpieczniejsze i, co do zasady, mniej narażone na wahania koniunktury.

Na czym opierają się sukcesy subfunduszy Caspar TFI?

Skuteczne inwestowanie opiera się przede wszystkim na wiedzy i doświadczeniu. Na znajomości poszczególnych rynków, spółek i ich strategii, znajomości branż i trendów gospodarczych. Caspar Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA hołduje zasadzie organicznego rozwoju – czyli, w tym wypadku, dogłębnego poznawania poszczególnych rynków. Nasi zarządzający zdobywali wiedzę i doświadczenie od wielu lat. Błażej Bogdziewicz jako jeden z pierwszych wprowadził polskich inwestorów na rynek turecki. Piotr Przedwojski z kolei dał im możliwość zarabiania w Europie Wschodniej.

Zobacz, jakim doświadczeniem dysponują zarządzający Caspar TFI SA.

Przez wiele lat nasi klienci zarabiali na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej. Później, stopniowo, zaczynaliśmy inwestować w krajach Europy Zachodniej, a wreszcie w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i – poprzez ETF-y – również w Azji, w tym w Japonii.

Nasi zarządzający zdobywają wiedzę o poszczególnych rynkach, branżach i spółkach notowanych na światowych giełdach podczas regularnych spotkań i telekonferencji z zarządami spółek.

Tylko w 2017 roku odbyliśmy ponad 700 takich rozmów i spotkaliśmy się z przedstawicielami spółek z 30 państw. To daje nam podstawy, aby stwierdzić, że mamy bardzo dobry przegląd rynku i spółek z branż wypracowujących najwyższe stopy zwrotu.

„Zarządzając pieniędzmi naszych klientów staramy się podejmować decyzje inwestycyjnie w oparciu o analizę wielu spółek działających w różnych krajach i branżach. Pozwala nam to śledzić najważniejsze trendy w światowej gospodarce.”

– tłumaczy Błażej Bogdziewicz
zarządzający subfunduszem Caspar Akcji Europejskich
oraz Strategią Spółek Strefy Euro i Strategią Akcji Skoncentrowanych.Nasi zarządzający nieustannie analizują również oficjalne dokumenty publikowane przez giełdowe spółki na całym świecie i uczestniczą w specjalistycznych konferencjach dla inwestorów.

Jakie osiągamy efekty?

Trzy najświeższe przykłady:

  • W 2017 roku subfundusz Caspar Akcji Europejskich zanotował wzrost o 26,93% (dla jednostki kategorii A). Na tle grupy funduszy zagranicznych akcji europejskich rynków rozwiniętych, w której Analizy.pl umieściły 51 funduszy największych instytucji finansowych na świecie, subfundusz Caspar Akcji Europejskich wyróżnia się pod względem stopy zwrotu. Najwyższa stopa zwrotu w tej grupie za ostatnie dwanaście miesięcy 2017 roku, wyrażona w euro, wyniosła 20,7%. W tym czasie stopa zwrotu w euro subfunduszu Caspar Akcji Europejskich sięgnęła 34,63%;
  • W 2017 roku Strategia Akcji Spółek Strefy Euro wzrosła o 32,59%, podczas gdy benchmark wzrósł w tym czasie jedynie o 6,05%;
  • W 2017 roku Strategia Akcji Skoncentrowanych wzrosła o 25,97%, podczas gdy benchmark wzrósł w tym czasie o 14,42%.Dowiedź się więcej o Caspar TFI:

TAGI: rynki finansowe,

Simple Share Buttons