Caspar Akcji Europejskich

Inwestuje na rynkach w Polsce, Turcji, Szwajcarii oraz państwach UE.

Więcej: Caspar Akcji EuropejskichCaspar Akcji Polskich

Inwestuje głównie w Polsce.

Więcej: Caspar Akcji Polskich

Strategia Akcyjna
Środkowej i Wschodniej Europy

Koncentruje się na rynkach akcyjnych Środkowej i Wschodniej Europy.

Więcej: SASiWE

Strategia Zrównoważona
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu średniego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: SZSiWE

Strategia Stabilnego Wzrostu
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu małego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: SSWSiWE


Strategia
Akcji Skoncentrowanych

Koncentruje się na mniejszej liczbie starannie wyselekcjonowanych papierów.

Więcej: SAS


Strategia
Akcji Spółek Stefy Euro

Celem inwestycyjnym jest uzyskanie długoterminowej rentowności portfela.

Więcej: SASSE


Strategia Stabilnego Wzrostu
Akcji Skoncentrowanych

Podstawowym kryterium wyboru lokat jest analiza fundamentalna.

Więcej: SMSWAS


Strategia Akcyjna
USA

Koncentruje się na rynkach Stanów Zjednoczonych (USA).

Więcej: MAUSA


Strategia Zrównoważona
Akcji Skoncentrowanych

Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Portfela i pobicie Benchmarku.

Więcej: SMZAS

tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Caspar Akcji Polskich – sierpień 2018

Piotr Przedwojski, zarządzający subfunduszem Caspar Akcji Polskich Piotr Przedwojski, zarządzający subfunduszem Caspar Akcji Polskich:

W sierpniu 2018 roku mieszany obraz na GPW: WIG20 wzrósł o 1,6%, mWIG40 spadł o 2,6%, a sWIG80 spadł o 3,7%. Cały indeks WIG wzrósł o 0,4%. Wynik CAP to spadek o 1,4%.

Prezes PGNiG (ten sam, który w czerwcu tego roku „nie wyobrażał sobie, że spółka nie wypłaciła dywidendy”) na konferencji po wynikach drugiego kwartału 2018 roku obwieścił, że „tak długo jak nasi właściciele nie będą oczekiwać dywidendy, z pewnością będziemy więcej inwestować w dystrybucję”. Dorzucił też, że „nasze potrzeby inwestycyjne są właściwie nieograniczone”. Spółka nie wypłaci dywidendy po raz pierwszy od początku pobytu na giełdzie, czyli od 2006 roku.

Na konferencji Grupy Azoty SA wiceprezes Zarządu Paweł Łapiński zauważył, że akcje spółki są mocno niedowartościowane, przy czym dodał, że zapewne Grupa Azoty SA będzie zmuszona ograniczyć lub opóźnić ambitny program inwestycyjny z uwagi na słabe otoczenie makroekonomiczne. Spółka jest zadłużona (dług netto/ebidta 1,7x). Zarząd powołując się na zewnętrzne prognozy cen CO2 oczekuje spadku tych cen i nie widzi potrzeby dokupowania certyfikatów.

W Polenergii, zapewne w związku z drożejącymi cenami certyfikatów CO2, Dominika Kulczyk przebiła trwające wezwanie PGE z ceną 16,29 zł nowym kontrwezwaniem na 100% z ceną 20,5 zł. Dominika Kulczyk, zgodnie z obowiązującym prawem, była zobowiązana do ogłoszenia wezwania do 66% akcji Polenergii.

MCI Management kupił w wezwaniu 4,03 mln akcji notowanej MCI Capital po 10,20 zł za walor. Akcje stanowią 7,63% kapitału zakładowego spółki. W połowie czerwca MCI Management Sp. z o.o. ogłosiło wezwanie do zapisywania się na sprzedaż ok. 19 mln akcji spółki MCI Capital (ok. 35,93% kapitału) w związku z planowanym osiągnięciem przez podmiot dominujący wobec wzywającego, tj. Tomasza Czechowicza, oraz wzywającego 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

W ofercie skupu do 250 tys. akcji własnych Amici nie wpłynęła żadna propozycja sprzedaży. Amica oferowała akcjonariuszom nabycie do 250 tys. akcji własnych, stanowiących 2,38% ogólnej liczby głosów, po 120 zł za walor.

Grupa akcjonariuszy Colian (d. Jutrzenka) ogłasza przymusowy wykup 15,89 mln akcji za 4,10 zł. Pakiet ten stanowi 8,24% kapitału i głosów spółki. Dzień wykupu został ustalony na 25 lipca 2018 roku. Spółka zostanie wycofana z parkietu.

L.C. Corp, podmiot związany z Leszkiem Czarneckim, objął 36,6 mln akcji serii D Getin Noble Bank po 2,73 zł. Obecny kurs akcji banku to 0,72 zł. Główny akcjonariusz obejmuje akcje przy kursie ponad 3,5 razy droższym od kursu giełdowego. Rynkowa wartość Getin Noble Banku to ok 0,7 mld zł. Wartość depozytów Getin Noble Banku to 48 mld zł. Innymi słowy, rynek kapitałowy wycenia wartość rynkową poduszki kapitałów własnych Getin Noble na jedynie 1,5% depozytów tego banku. To współczynniki kapitałowe niektórych banków przed 2008 rokiem. Publicznie żaden konkurent nie mówi, że rozważa przejęcie Getin Noble Bank.

W sierpniu 2018 roku mieszany obraz na GPW: WIG20 wzrósł o 1,6%, mWIG40 spadł o 2,6%, a sWIG80 spadł o 3,7%. Cały indeks WIG wzrósł o 0,4%. Wynik CAP to spadek o 1,4%.

TAGI: ctfi,

Simple Share Buttons