Caspar Akcji Europejskich

Inwestuje na rynkach w Polsce, Turcji, Szwajcarii oraz państwach UE.

Więcej: Caspar Akcji EuropejskichCaspar Akcji Polskich

Inwestuje głównie w Polsce.

Więcej: Caspar Akcji Polskich

Strategia Akcyjna
Środkowej i Wschodniej Europy

Koncentruje się na rynkach akcyjnych Środkowej i Wschodniej Europy.

Więcej: SASiWE

Strategia Zrównoważona
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu średniego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: SZSiWE

Strategia Stabilnego Wzrostu
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu małego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: SSWSiWE


Strategia
Akcji Skoncentrowanych

Koncentruje się na mniejszej liczbie starannie wyselekcjonowanych papierów.

Więcej: SAS


Strategia
Akcji Spółek Stefy Euro

Celem inwestycyjnym jest uzyskanie długoterminowej rentowności portfela.

Więcej: SASSE


Strategia Stabilnego Wzrostu
Akcji Skoncentrowanych

Podstawowym kryterium wyboru lokat jest analiza fundamentalna.

Więcej: SMSWAS


Strategia Akcyjna
USA

Koncentruje się na rynkach Stanów Zjednoczonych (USA).

Więcej: MAUSA


Strategia Zrównoważona
Akcji Skoncentrowanych

Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Portfela i pobicie Benchmarku.

Więcej: SMZAS

tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Caspar Ochrony Kapitału – sierpień 2018

Wojtek Kseń, zarządzający subfunduszem Caspar Ochrony Kapitału Wojtek Kseń, zarządzający subfunduszem Caspar Ochrony Kapitału:

Subfundusz Caspar Ochrony Kapitału odnotował w ostatnich dwóch miesiącach (lipiec i sierpień) spadek o 0,34%, co daje wynik +0,81% od początku roku. W dłuższej perspektywie, wartość jednostki subfunduszu wzrosła o 2,05% w ostatnich dwunastu miesiącach i 3,76% w ostatnich dwóch latach (do 31.08.2018 r.).

Ostatnie miesiące nie zmieniły krótkoterminowego obrazu makroekonomicznego w Polsce (silny wzrost gospodarczy, stabilna inflacja mimo napięć na rynku pracy i dobra obecna sytuacja budżetowa), ani łagodnego nastawienia Rady Polityki Pieniężnej. Pogorszyła się natomiast sytuacja zewnętrzna, z dużymi kłopotami (duże przeceny walut i obligacji) w kilku znaczących gospodarkach wschodzących. W ostatnich tygodniach doszły jeszcze zawirowania na krajowym rynku kapitałowym, które prawdopodobnie tłumaczą nietypową, zmasowaną podaż na kilku zmiennokuponowych obligacjach skarbowych. Te duże transakcje spowodowały korektę cen tych instrumentów i ujemne wyniki wielu funduszy obligacyjnych oraz pieniężnych, ponieważ ten segment rynku stanowi często znaczącą część portfeli funduszy tych kategorii.

Informujemy, że 19 maja br. weszły w życie zmiany w polityce inwestycyjnej subfunduszu Caspar Ochrony Kapitału, które pozwalają na inwestycje w jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy oraz w obligacje korporacyjne. Te zmiany pozwolą nam zwiększyć rentowność i dywersyfikację portfela przy umiarkowanie wyższym ryzyku. Nadal nie będziemy podejmować ryzyka walutowego, a ryzyko stopy procentowej pozostanie ograniczone (koncentrujemy się na papierach o najkrótszych terminach wykupu i na obligacjach ze zmiennym kuponem). Ryzyko kredytowe emitenta już nie będzie ograniczone do ryzyka kredytowego Skarbu Państwa, ale pozostanie umiarkowane, ponieważ będą kupowane przede wszystkim obligacje największych polskich instytucji finansowych. Zmiany w polityce inwestycyjnej będą wprowadzane stopniowo i nie zmieniają celu ochrony kapitału klientów w terminie pół roku i dłuższym.

Subfundusz Caspar Ochrony Kapitału odnotował w ostatnich dwóch miesiącach (lipiec i sierpień) spadek o 0,34%, co daje wynik +0,81% od początku roku. W dłuższej perspektywie, wartość jednostki subfunduszu wzrosła o 2,05% w ostatnich dwunastu miesiącach i 3,76% w ostatnich dwóch latach (do 31.08.2018 r.).

Platforma Transakcyjna Caspar TFI - tutaj możesz nabyć jednostki uczestnictwa subfunduszu Caspar Ochrony Kapitału

TAGI: ctfi,

Simple Share Buttons