Caspar Akcji Europejskich

Inwestuje na rynkach w Polsce, Turcji, Szwajcarii oraz państwach UE.

Więcej: Caspar Akcji EuropejskichCaspar Akcji Polskich

Inwestuje głównie w Polsce.

Więcej: Caspar Akcji Polskich

Strategia Akcyjna
Środkowej i Wschodniej Europy

Koncentruje się na rynkach akcyjnych Środkowej i Wschodniej Europy.

Więcej: SASiWE

Strategia Zrównoważona
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu średniego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: SZSiWE

Strategia Stabilnego Wzrostu
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu małego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: SSWSiWE


Strategia
Akcji Skoncentrowanych

Koncentruje się na mniejszej liczbie starannie wyselekcjonowanych papierów.

Więcej: SAS


Strategia
Akcji Spółek Stefy Euro

Celem inwestycyjnym jest uzyskanie długoterminowej rentowności portfela.

Więcej: SASSE


Strategia Stabilnego Wzrostu
Akcji Skoncentrowanych

Podstawowym kryterium wyboru lokat jest analiza fundamentalna.

Więcej: SMSWAS


Strategia Akcyjna
USA

Koncentruje się na rynkach Stanów Zjednoczonych (USA).

Więcej: MAUSA


Strategia Zrównoważona
Akcji Skoncentrowanych

Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Portfela i pobicie Benchmarku.

Więcej: SMZAS

tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A

Czym fundusz różni się od lokaty?

Czym fundusz różni się od lokaty? Najprostsza odpowiedź brzmi – wszystkim

Czym fundusz różni się od lokaty? | CASPAR

Po pierwsze – bezpieczeństwem

Choć w Polsce zakorzenione jest przekonanie, że bankowe lokaty są bezpieczniejszą formą oszczędzania, to jest to opinia problematyczna. Lokaty bankowe zaliczane są do bilansu banku, co oznacza, że w przypadku jego upadłości wszystkie środki zgromadzone w tej instytucji przez klientów zaliczane są do masy upadłościowej. Upadłość banku, zwłaszcza dużego, jest niemożliwa? Całkiem niedawno, w 2008 roku, upadł Lehman Brothers, jeden ze światowych gigantów, którego zgliszcza pochłonęły ogromne środki jego klientów. Oczywiście, w myśl obowiązujących w Polsce przepisów, środki o wartości do 100 tysięcy euro są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Ale na wypłaty z BFG czeka się z reguły bardzo długo…

A jak jest w wypadku funduszy inwestycyjnych? Aktywa przez nie zgromadzone, nie wchodzą w skład aktywów Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Ponadto nie wchodzą w skład masy upadłościowej, a co za tym idzie nie mogą być objęte postępowaniem naprawczym, nie może być przeciwko nim kierowana egzekucja komornicza.

Pieniądze uczestników funduszu są przechowywane przez bank-depozytariusza. Wyjaśnijmy od razu, że w przypadku upadłości banku-depozytariusza, zdeponowane w nim środki nie wchodzą w skład masy upadłościowej, a trafiają do innego depozytariusza. Depozytariuszem Caspar Parasolowy FIO jest Pekao S.A., jeden z dwóch największych banków w Polsce.

Po drugie – oprocentowaniem

Kolejna różnica polega na tym, że w przypadku lokaty bankowej z góry, w momencie jej zakładania, znamy oprocentowanie i czas trwania. To istotne, bo wcześniejsze zerwanie umowy z reguły oznacza utratę odsetek.

W przypadku funduszu obowiązuje odmienna filozofia. Produkt ten jest zakładany na czas nieokreślony, co oznacza, że klient może w każdej chwili wypłacić zgromadzone pieniądze – całość lub tylko ich część.

Rzecz jasna wraz z wypracowanym przez fundusz zyskiem. Wypłata części lub całości środków w żaden sposób nie wpływa na rentowność inwestycji. Trzeba jednak pamiętać, że stopa zwrotu nie jest oczywiście nigdy znana z góry (zależy miedzy innymi od momentu nabycia i odkupienia jednostek).


Dlaczego warto się zapisać?

  • Przed innymi otrzymasz powiadomienia o wywiadach z naszymi specjalistami.
  • Będziesz na bieżąco z najnowszymi wpisami z bloga, aktualności dotyczących spółki i innych starannie wyselekcjonowanych materiałów.
  • Będziemy Cię informować o aktualnych promocjach.
  • Nie będziesz otrzymywał niechcianych wiadomości.

Zapisz się do newslettera Caspar!


Simple Share Buttons