Caspar Akcji Europejskich

Inwestuje na rynkach w Polsce, Turcji, Szwajcarii oraz państwach UE.

Więcej: Caspar Akcji EuropejskichCaspar Akcji Polskich

Inwestuje głównie w Polsce.

Więcej: Caspar Akcji Polskich

Strategia Akcyjna
Środkowej i Wschodniej Europy

Koncentruje się na rynkach akcyjnych Środkowej i Wschodniej Europy.

Więcej: SASiWE

Strategia Zrównoważona
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu średniego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: SZSiWE

Strategia Stabilnego Wzrostu
Środkowej i Wschodniej Europy

Inwestycje w regionie przy założeniu małego ryzyka inwestycyjnego.

Więcej: SSWSiWE


Strategia
Akcji Skoncentrowanych

Koncentruje się na mniejszej liczbie starannie wyselekcjonowanych papierów.

Więcej: SAS


Strategia
Akcji Spółek Stefy Euro

Celem inwestycyjnym jest uzyskanie długoterminowej rentowności portfela.

Więcej: SASSE


Strategia Stabilnego Wzrostu
Akcji Skoncentrowanych

Podstawowym kryterium wyboru lokat jest analiza fundamentalna.

Więcej: SMSWAS


Strategia Akcyjna
USA

Koncentruje się na rynkach Stanów Zjednoczonych (USA).

Więcej: MAUSA


Strategia Zrównoważona
Akcji Skoncentrowanych

Celem inwestycyjnym jest wzrost wartości Portfela i pobicie Benchmarku.

Więcej: SMZAS

tekst alternatywny tekst alternatywny

Kim jesteśmy, jak inwestujemy,
co nas wyróżnia
CZYTAJ >>>

Nasza filozofia inwestowania
to Twój zysk CZYTAJ >>>

A A A


Cennik Platformy Transakcyjnej Caspar TFI

   
Założenie i prowadzenie konta na Platformie Funduszy (dostęp do wszystkich funkcjonalności) 0
Zamknięcie konta na Platformie Funduszy 0
Opłata dystrybucyjna za nabycie jednostek uczestnictwa za pośrednictwem Platformy Transakcyjnej 0
Opłata za umorzenie jednostek uczestnictwa za pośrednictwem Platformy Transakcyjnej 0
Opłata za zamianę jednostek uczestnictwa pomiędzy subfunduszami lub zamianę kategorii jednostki w ramach subfunduszu za pośrednictwem Platformy Transakcyjnej 0

* pozostałe koszty i opłaty, które ponosi Klient Caspar TFI określa tabela opłat.

 

OTWÓRZ BEZPŁATNE KONTO
Jedyne czego potrzebujesz, to adres e-mailSimple Share Buttons